Når jeg snakker med menighedsråd fokuserer jeg på, at det er muligt at søge støtte. Det er et af de områder, som jeg også har meget fokus på som uddannelsesambassadør. Torben Bækgaard-Salling, kordegn og uddannelsesambassadør

Det behøver ikke at være dyrt for kirken at sende dig eller dine kolleger på efteruddannelse.

Menighedsrådet kan søge om VEU-godtgørelse, der svarer til højeste dagpengesats, som erstatning for din løn, og I kan søge om befordringstilskud samt tilskud til kost og logi.

Kompetencefonden giver også tilskud til undervisning og materialer til mange uddannelser.

Du kan få vejledning i ansøgning af tilskud af en uddannelsesambassadør.